Partnering inom public service

Public service tillsammans med privata aktörer Det finns ingen enkel eller allmängiltig svar på frågan om public service blir bättre med privata aktörer eftersom det beror på många faktorer. I vissa fall kan privata aktörer förbättra public service genom att tillhandahålla mer effektiva och innovativa lösningar, eller genom att erbjuda en bättre kvalitet eller tillgänglighet […]